Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

I Bieg o Puchar Leszka Bebło

25 marca 2017 @ 10:30 - 15:00

REGULAMIN I BIEGU O PUCHAR LESZKA BEBŁO

ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy jest Klub Biegowy FARTLEK Gorzyce Okolice, ul. Por. J. Sarny 1/11, 39-432 Gorzyce
I. CEL
Popularyzacja i promocja biegania jako najprostszej formy ruchu,
Promocja Gorzyc, Gminy Gorzyce, Gminy Zaleszany,
Promocja regionu Podkarpacia,
Promocja Powiatu Tarnobrzeskiego, Powiatu Stalowowolskiego
Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród profesjonalistów a w szczególności amatorów biegania.
II. TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM
1. Termin: 25.03.2016r. (sobota) godz. 12:00 (pierwszy bieg przedszkolaka oraz biegi młodzieżowe), godz. 13:00 (bieg główny)
2. Trasa: około 12 – 13 km (nawierzchnia szutrowa utwardzona, asfaltowa 10%)
3. Start i meta: Zalew Gorzyce
4. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Zalewu w Gorzycach ul. Przybyłów, którego zarządcą jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
PROGRAM IMPREZY:
10:30 – 12:30 – otwarcie biura zawodów. Weryfikacja uczestników oraz przyjmowanie zgłoszeń
11:40 – Bieg przedszkolaka – wiek dziecka 4 – 6 lat (około 100m)
12:00 – Biegi Dzieci z klas 1 – 3 szkoły podstawowej (około 300m)
12.20 – Bieg na dystansie 600 m dla dzieci z klas 4 – 6 szkoły podstawowej oraz młodzieży w wieku gimnazjalnym i starszych
13:00 – Bieg główny na dystansie około 12km
14:40 – Zamknięcie trasy. Zakończenie biegu.
15.00 – Uroczyste zakończenie biegu dekoracja zwycięzców

III. OPIS TRASY
1. Długość trasy około 12 km po nawierzchni szutrowej
2. Start i Meta: Zalew w Gorzycach
3. Na mecie biegu rozstawiony będzie punkt z wodą, oraz poczęstunkiem w postaci owoców i dania z kuchni polowej.
IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h 40 min. od strzału startera.
2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety nie będą klasyfikowani.
3. Pomiar odbywa się przy pomocy chipów, które zawodnik pobiera (wraz z numerem) w biurze zawodów. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
V. UCZESTNICTWO i ZGŁOSZENIA
1. Uczestnictwo: Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub przedłożą oświadczenie o zdolności do biegu podpisane od opiekuna prawnego.
2. Zgłoszenia: (strona internetowa http://timekeeper.pl/zawody będzie aktywna od 01 styczeń 2017 r.) lub w dniu startu w Biurze Zawodów od godz. 10:30 do 12:30 (Namiot biura zawodów Zalew w Gorzycach ul. Przybyłów).
3. Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące.
4. Zgłoszenia online można dokonywać do 10 marzec 2017 roku. do godz. 24:00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 25 marzec 2017r.
5. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w przypadku osób nieletnich legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem.
6. Odbiór numeru startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia, podpisane przez Uczestnika Biegu.
7. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.
8. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej,
9. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
10. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VI. KLASYFIKACJA
1. Bieg przedszkolaka około 100 m (50 dzieci)
2. Bieg Dzieci z klas 1 – 3 szkoły podstawowej na dystansie około 300 m (50 dzieci)
3. Bieg na dystansie 600 m dla dzieci z klas 4 – 6 szkoły podstawowej oraz młodzieży w wieku gimnazjalnym i starszych (50 dzieci i młodzieży)
4. Bieg główny – I Bieg o Puchar Leszka Bebło – miejsca I – III mężczyzn i I – III kobiet.
5. Klasyfikacja wg kategorii wiekowych za miejsca 1 – 3.
mężczyźni: kobiety:
do 29 lat do 29 lat
30-39 lat 30-39 lat
40-49 lat 40-49 lat
50-59 lat 50+
60+ —

6. Klasyfikacja Mistrzostwa Powiatu Tarnobrzeskiego za miejsca 1 – 3 wśród Kobiet i Mężczyzn.
Każda kategoria będzie nagradzana jeżeli liczba uczestników danej kategorii będzie wynosiła co najmniej 5 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników, osoby te będą klasyfikowane w kategorii wyższej (młodszej) dotyczy Biegu Głównego.
7. Klasyfikacje będą prowadzone według czasów brutto (liczone od strzału startera – pomiar elektroniczny).
VII. NAGRODY
1. Uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn otrzymują puchary lub nagrody pieniężne/rzeczowe (wysokość nagród zostanie podana w ostatnim tygodniu przed zawodami).
3. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchar, nagrody rzeczowe (nagrody zależeć będą od pozyskanych środków od sponsorów).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
5. Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni w kategorii OPEN, nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach.
6. Losowanie nagród w loterii wśród uczestników biegu na 12km.

VIII. OPŁATY STARTOWE
1. Opłaty startowej nie pobiera się od uczestników biegów towarzyszących.
2. Limit dzieci biorących udział to 150 dzieci. Dla tylu młodych zawodników organizator zapewnia wodę/soczek oraz batonik lub ciastko, miłą zabawę.
3. Każdy uczestnik biegu głównego ponosi koszty opłaty wpisowej.
Opłata wpisowa wynosi w zależności od terminu wpłaty.
30 zł do 15 lutego 2017r.
45 zł do 10 marca 2017r.
60 zł gotówką w Biurze Zawodów w dniu 25 marzec 2017r.
4. Opłata startowa:
KLUB BIEGOWY FARTLEK GORZYCE OKOLICE
39-432 GORZYCE , UL. POR. SARNY 1/11
Nr konta: 77 1240 2744 1111 0010 7154 9560
za pośrednictwem płatności elektronicznych.
W tytule przelewu proszę podać: Darowizna na cele statutowe – imię i nazwisko osoby startującej.
5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz nie można jej przenosić na innego uczestnika.
6. Limit numerów startowych wynosi 100 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data uiszczenia opłaty startowej. Organizator przewiduje 20 dodatkowych numerów startowych do swojej dyspozycji.
7. W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
9. W ramach wpisowego Organizator zapewnia:
– chipa do zwrotu na mecie (w razie braku zwrotu chipa organizator obciąży uczestnika kosztami zakupu chipa)
– numer startowy z agrafkami
– medal na mecie
– wodę i owoce po biegu
– posiłek regeneracyjny po biegu
– opieka medyczna.

Szczegóły

Data:
25 marca 2017
Czas:
10:30 - 15:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/362826467411612

Organizator

Fartlek GO
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/fartlekgo/

Miejsce

Zalew Gorzyce
Gorzyce, 39-432 PL + Google Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.