Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

IV Przedborska DYCHA

3 lipca 2022 @ 08:00 - 12:45

Wiosna już w pełni zachwyca nas swoim pięknem w związku z tym uważamy, że to już najwyższy czas żeby ogłosić IV edycję Przedborskiej Dychy!!! Jeśli jesteś fanem kilometrowych przepraw przez asfaltowo/piaszczyste tereny bądź totalnym przeciwnikiem 😁 Jeśli jesteś zawodowcem bądź totalnym amatorem, jeśli kochasz stawiać się w sytuacjach wykraczających poza strefę Twojego komfortu, to ten bieg jest właśnie dla Ciebie. Natomiast jeśli jesteś typem kanapowca i wyznajesz zasadę, że jeśli widać Cię biegnącego należy najlepiej samemu zacząć uciekać, bo na pewno jest przed czym, to idealna okazja i motywacja żeby podszlifować swoją formę do ucieczki 😁😁😁 Już 3lipca (niedziela) czekamy na Was z dużą dawką pozytywnej energii na Przedborskim Rynku, gdzie razem rozpoczniemy już 4 odsłonę naszego biegu. Również w tym roku nie zabraknie odrobiny sportowej rywalizacji dla naszych młodszych dzielnych uczestników, a także fanów wypraw z kijkami 🙂 Oprócz świetnej formy nie zapomnijcie zabrać ze sobą ogromnej dawki pozytywnej energii 😀 My tam będziemy więc i Was nie może tam zabraknąć! 3,2,1… I DO ZOBACZENIA NA STARCIE 😀

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO „ IV Przedborska 10”

I. CEL IMPREZY:
• Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu,
• Promocja miasta i gminy Przedbórz
• Popularyzacja zdrowego stylu życia, wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych

II. ORGANIZATOR
• MKS „Pilica” Przedbórz
Partnerzy:
• Urząd Miejski w Przedborzu,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu

III. TERMIN – MIEJSCE – TRASA
• Biegi odbędą się dnia 03.07.2022r. (niedziela)
• Miejsce startu: Przedbórz, Rynek, ul. Rynek 14,
• Miejsce mety: Przedbórz, Rynek, ul. Rynek 14,
• Biuro zawodów: Przedbórz, Miejski Dom Kultury, ul. Rynek 15,
• Dystans – 10 km droga o nawierzchni asfaltowej (70%), piaszczystej (30%),

IV. PROGRAM ZAWODOW
3. 02.07.2022r. (sobota) :
• 15:00 – 21:00 – Godziny otwarcia biura zawodów. Weryfikacja uczestników, wydawanie pakietów startowych

4. 03.07.2022r. (niedziela):
• 6:30 – 10:00 – Godziny otwarcia biura zawodów. Weryfikacja uczestników, wydawanie pakietów startowych
• 8:00–9:45 – biegi towarzyszące (50m, 100m, 400m, 600m, 800m),
• 9:45 – 10:00 – dekoracja zwycięzców biegu rodzinnego
• 10:00 – 12:00 – marsz Nordic Walking (10km)
• 10:15 – 12:00 – bieg główny – „Przedborska 10”
• 12:15 – 12:45 – Zamknięcie trasy. Zakończenie biegu. Dekoracja zwycięzców

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Impreza ma charakter otwarty,
2. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin,
3. Uczestnicy biegu głównego oraz biegów towarzyszących, którzy nie ukończyli 18 lat startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Warunkiem udziału w biegu głównym i biegach towarzyszących jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich musi zostać przedstawione oświadczenie rodziców. Uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości. Podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia oraz odebranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
5. Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy zostaną zdyskwalifikowani,
7. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej,
8. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
9. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną), w celu kontroli daty urodzenia.
10. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w trakcie zawodów) dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
11. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
12. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VI. ZGLOSZENIA, OPLATA STARTOWA, PAKIET STARTOWY

1. Zgłoszenia do biegu na 10 km będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony uczestnikom na stronie wydarzenia na Facebooku
2. Za zgłoszenie uważa się wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego(zawierającego wszystkie wymagane dane) oraz uiszczenie opłaty startowej.
3. Lista startowa zostanie zamknięta w dniu 20.06.2022r. lub w terminie wcześniejszym po zapisaniu się i wniesieniu opłaty startowej przez pierwszych 150 zawodników na bieg 10 km (wykorzystanie limitu 150 miejsc). Zapisy będą możliwe również w biurze zawodów w dniach jego otwarcia, jednakże liczba miejsc będzie wówczas ograniczona. O możliwości uzyskania numeru startowego, co jest równoznaczne z możliwością startu w biegu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pakiet startowy zakupiony w biurze zawodów pomniejszony będzie o koszulkę.
4. Dopuszczalna jest możliwość odbierania pakietów startowych przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestnika imprezy (pełnomocników uczestników). Organizatorowi imprezy zostaną wówczas udostępnione dane osobowe pełnomocników, w zakresie : imię i nazwisko, seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość.
Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy „IV Przedborska Dycha” przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia odebrania pakietu startowego w imieniu uczestnika biegu.

4. Opłata startowa na bieg 10km wynosi :
-70zł,
-75zł jeżeli rejestracja i opłata dokonana zostanie w biurze zawodów w dniach jego otwarcia.
5. Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie wydarzenia na Facebooku ma czas na uiszczenie opłaty startowej do dnia 20.07.2022r. (decyduje data zaksięgowania na koncie) – wówczas zawodnik ma nadany numer startowy.
6. Braku wpłaty powoduje wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie ( o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.
7. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ani nie można jej przenosić na innego zawodnika. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb imprezy biegowej.
8. Opłaty startowej nie pobiera się od uczestników biegów towarzyszących, otrzymują jedynie numery startowe.
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego na 10 km ma zapewniony:
• Numer startowy z agrafkami,
• medal na mecie ( po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie),
• koszulkę,
• opiekę medyczną,
• posiłek regeneracyjny.

VII. LIMIT CZASU
1. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie w regulaminowym czasie 120 minut.
2. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu do godziny 12:00 zobowiązani są do przerwania biegu i dotarcia na metę w asyście osób zabezpieczających trasę biegu.
3. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VIII. SZATNIE, DEPOZYT
• Szatnie oraz pomieszczenie sanitarne na starcie znajdują się w budynku Miejskiego Domu Kultury (ul. Rynek 15),
• Depozyt znajduje się w budynku Miejskiego Domu Kultury (ul. Rynek 15) ,
• Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego

IX. POMIAR CZASU
• Pomiar odbywa się przy pomocy chipów, które zawodnik pobiera (wraz z numerem) w biurze zawodów. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Należy go umieścić na sznurówce buta. Chip podlega zwrotowi zaraz po ukończeniu biegu w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu na mecie.
• Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu na stronach : https://www.zmierzymyczas.pl/ oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

X. KATEGORIE
Bieg Główny – 10 km:
• Kategoria OPEN – mężczyzn
• Kategoria OPEN – kobiet

Kategorie wiekowe:
• K16 (16-19)
• K20 (20-29)
• K30 (30-39)
• K40 (40-49)
• K50 (50-59)
• K60 (60-69)

• M16 (16-19)
• M20 (20-29)
• M30 (30-39)
• M40 (40-49)
• M50 (50-59)
• M60 (60-69)

Kategorie dodatkowe w biegu głównym:
• Najszybsza przedborzanka
• Najszybszy przedborzanin

Warunkiem uczestnictwa w tej klasyfikacji jest stały meldunek w Przedborzu, potwierdzony oświadczeniem (Załącznik nr 2 do regulaminu). Kategoria dotyczy jedynie mieszkańców miasta Przedborza.

Kategoria NAJSZYBSZY DUET:

• W kategorii tej sklasyfikowana zostanie najszybsza para mieszana (kobieta i mężczyzna). Warunkiem sklasyfikowania najszybszej pary jest zgłoszenie swojego partnera/partnerki w formularzu zgłoszeniowym.

Bieg rodzinny:
• K (rocznik 2014-2013 i młodsi) dystans 50m
• K (rocznik 2012- 2011) dystans 100m
• K (rocznik 2010-2009) dystans 400m
• K (rocznik 2008-2007) dystans 600m
• K (rocznik 2006-2003) dystans 800m

• M (rocznik 2014-2013 i młodsi) dystans 50m
• M (rocznik 2012- 2011) dystans 100m
• M (rocznik 2010-2009) dystans 400m
• M (rocznik 2008-2007) dystans 600m
• M (rocznik 2006-2003) dystans 800m

Nordic walking:
• Najszybszy mężczyzna
• Najszybsza kobieta

XI. NAGRODY

• W biegu głównym puchary i nagrody rzeczowe w kategoriach kobiet i mężczyzn OPEN za miejsca I-III, w kategoriach wiekowych dyplomy i nagrody rzeczowe,
• Uczestnicy Biegu Rodzinnego oraz marszu Nordic Walking otrzymują pamiątkowe medale,
• Organizator ma prawo ustanowić dodatkowe klasyfikacje i nagrody lub zmienić istniejące w zależności od hojności sponsorów,
• Nagrody się nie dublują.

XII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
2. Bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu ulicznym,
3. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,
4. Organizator zapewnia napoje na trasie,
5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora,
6. Zawodnicy startują na własny koszt
7. Koszty organizacyjne pokrywa organizator,
8. Nie pobiera się opłaty startowej w biegach towarzyszących
9. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się
do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących
przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego,
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione,
uszkodzone lub zniszczone w trakcie biegu.
11. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu
sportowego,
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
13. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator,
14. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu na stronach : https://www.zmierzymyczas.pl/,
oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz służby porządkowej Organizatora,

XV. KONTAKT

tel. 577160994
tel. 604408057

Szczegóły

Data:
3 lipca 2022
Czas:
08:00 - 12:45
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/1332775947201489

Miejsce

Przedbórz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *