Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

XI Półmaraton Radomskiego Czerwca 76

18 czerwca 2023 @ 09:00

I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
2. Upamiętnienie wydarzeń Radomskiego Czerwca ‘76
3. Promocja miasta Radomia

II. ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATORZY, WSPÓŁPRACA
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”, MOSiR Radom
Współorganizatorzy: Okręgowa Izba Lekarska, MZDiK, ZUK, Wodociągi Miejskie, Straż Miejska, KM Policji
Współpraca: Stowarzyszenie „Radomski Czerwiec ‘76”, NSZZ Solidarność „Ziemia Radomska”, IPN
Sponsor strategiczny: Gmina Miasta Radomia, Trend Glass
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski

III. TERMIN IMPREZY
18 czerwca 2023 roku (niedziela)

IV. TRASY BIEGÓW, DYSTANSE
Półmaraton:
− Start – ulica Struga (obok Radomskiego Centrum Sportu)
− Meta – hala sportowa Radomskiego Centrum Sportu (ul. Struga 63)
− Trasa – ulice miasta Radomia (zgodnie z mapką przebiegu trasy). Oznakowanie pionowe każdego kilometra trasy. Punkty odżywcze na 5,10,15,20 km. Punkty odświeżania. Sanitariaty.
Limit czasu na ukończenie półmaratonu wynosi 3h.
UWAGA: W ramach XI Półmaratonu Radomskiego Czerwca ’76 w dniu 17.06.2023r. rozegrane zostaną biegi dzieci i młodzieży oraz Mila Radości – Dumne Warchoły. Regulamin tych biegów dostępny na: www.polmaratonradom.pl; www.biegiemradom.pl

V. UCZESTNICTWO I ŚWIADCZENIA
1. W Półmaratonie Radomskiego Czerwca ‘76 mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia i posiadają aktualne badanie lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia.
2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w zawodach.
3. Każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem imprezy i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
4. Zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub udziałem uczestnika w imprezie.
7. Bieg z elektronicznym pomiarem czasu.
8. Organizator zapewnia zawodnikom pomoc medyczna na miejscu imprezy.
9. Organizator zapewnia zawodnikom napoje na trasie i mecie biegów oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
10. Na trasie biegu ustawione będą punkty odświeżania z wodą i gąbkami.
11. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w hali sportowej MOSiR (własny śpiwór i materac lub karimata).

VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt: biegiemradom@wp.pl; tel.: 504 574 021
Zgłoszenia:
• Internetowo: www.polmaratonradom.pl; www.cronochip.pl/biegiem-radom – do dnia 14.06.2023r.
• Biuro zawodów – Radomskie Centrum Sportu, ul. Struga 63 – 17 i 18 czerwca.
UWAGA: Zgłoszenie elektroniczne uważa się za kompletne po dokonaniu przez zawodnika poprawnego zgłoszenia i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej. Potwierdzeniem zgłoszenia jest pojawienie się nazwiska zgłaszającego na liście startowej.

VII. OPŁATY STARTOWE
Półmaraton:
Opłata startowa wnoszona w systemie e-przelewu, w wysokości zależnej od terminu wpływu na konto Organizatora:
• 29.02 – 50zł
• 30.04 – 70zł
• 14.06 – 90zł
• Biuro zawodów – 120zł
Opłata ulgowa w wys. 50% opłaty podstawowej na każdym etapie zgłoszenia poza biurem zawodów przysługuje:
• Członkom Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, którzy mają opłacona składkę członkowską.
• Członkom Stowarzyszenia „Radomski Czerwiec’76”
• Osobom, które w dniu zawodów ukończyły: 65 lat (mężczyźni), 60 lat (kobiety).
• W uzasadnionych przypadkach Organizator może całkowicie zwolnić uczestnika z opłaty startowej.
UWAGA: Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W terminie do dnia 04.06.2023 roku możliwe jest przeniesienie opłaty startowej na drugą osobę.

VIII. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY
17.06.2023r. (sobota)
17.00 -21.00 – Biuro zawodów – Radomskie Centrum Sportu, ul. Struga 63 – zgłoszenia, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych.
18.06.2023r. (niedziela)
07.00 – 08.30 – Biuro zawodów – Radomskie Centrum Sportu, ul. Struga 63 – zgłoszenia, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych.
09.00 – Start „X Półmaratonu Radomskiego Czerwca ‘76” oraz IX Mistrzostw Mazowsza Lekarzy
12.00 – 12.30 – Dekoracja zwycięzców „XI Półmaratonu Radomskiego Czerwca’76” oraz IX Mistrzostw Mazowsza Lekarzy
UWAGA: Pakiet startowy za innego uczestnika, można odebrać po okazaniu w biurze zawodów upoważnienia na druku pobranym z panelu zgłoszeń.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Kategorie:
− Kategoria open K i M
− Kategoria generalna krajowa K i M
− Kategoria mężczyzn: M16 (16-19 lat), M20 (20-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70 lat i powyżej)
− Kategoria kobiet: K16 (16-19 lat), K20 (20-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60-69 lat), K70 (70 lat i powyżej)
− Kategoria najlepszy zawodnik ziemi radomskiej K i M (dot. mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego)
UWAGA: IX Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy – klasyfikacje i nagrody według odrębnego regulaminu dostępnego na www.polmaratonradom.pl ; www.biegiemradom.pl
Nagrody:
− Kategoria open K i M (miejsca 1-3) – puchary, nagrody finansowe odpowiednio – 2000; 1500; 1000 zł.
− Kategoria generalna krajowa K i M (miejsca 1-5) – puchary, nagrody finansowe odpowiednio – 2000; 1500; 1000; 500; 300 zł.
− Kategorie wiekowe K i M (miejsca 1-3) – puchary, nagrody finansowe odpowiednio – 200; 150; 100 zł.
− Kategoria najlepszy zawodnik ziemi radomskiej K i M (miejsca 1-3) – puchary
UWAGA: Zawodnicy nagrodzeni w kategorii open i kategorii generalnej krajowej, nie są brani pod uwagę przy klasyfikacji i nagrodach w kategoriach wiekowych.
Medale: Wszyscy, którzy ukończyli bieg.
Koszulki: Wszyscy, którzy odbiorą pakiety startowe.
UWAGA: Organizator nie gwarantuje otrzymania kompletnych pakietów startowych, oraz odpowiedniego rozmiaru koszulek dla osób dokonujących opłaty startowej w biurze zawodów.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
2. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji należy odebrać w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Organizator nie wysyła nagród.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, a nie oddane do depozytu.
5. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji należy odebrać w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Organizator nie wysyła nagród.
6. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących w dniu imprezy. Możliwe są zmiany regulaminowe, do odwołania imprezy włącznie.

Szczegóły

Data:
18 czerwca 2023
Czas:
09:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/xi-polmaraton-radomskiego-czerwca-76

Miejsce

Radomskie Centrum Sportu
Struga 63
Radom, 26-600 PL
+ Google Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *